Telefón: +421-233-046-924

Kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri preberaní zásielky